Filtr AMF2 Filtr EBS Filtr ABF Filtr Omega Filtr ScanJet Filtr SAF Filtr TAF Filtr Super Galaxy Filtr Spin Klin

 

Samoczyszczące filtry Amiad

Jesteśmy firmą z ponad 50 letnim stażem, zajmującą się wytwarzaniem i sprzedażą przyjaznych dla środowiska systemów filtracyjnych dla różnych gałęzi przemysłu. Produkujemy filtry samoczyszczące manualne, półmanualne oraz automatyczne, znane na świecie z ich wydajności, efektywności i niezawodności. Nasze systemy są przyjazne dla środowiska, nie używają środków chemicznych, nie potrzebują dużego nakładu energii oraz nie produkują wysokich strat wody. Mamy szeroki zakres oferowanych przez nas filtrów –  o różnych stopniach filtracji od 3500 do 2 mikronów, oraz wykonanych zarówno z tworzyw sztucznych jak i stali nierdzewnej. Dokładamy wszelkich starań aby klient otrzymał instalację dokładnie odpowiadającą jego wymaganiom. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

 amiad

Filtr samoczyszczący AMF2

Filtr AMF to filtr samoczyszczący o maksymalnym przepływie 320 m3/h i o stopniach filtracji od 20 do 2 mikronów. Filtr samoczyszczący AMF składa się z kilku podjednostek – jednostka filtrująca [1] (wkład w obudowie), jednostka kontrolująca, pompa [6] oraz kilka zaworów [3,5,6,9]. Wkład filtra zbudowany jest z 26 pakietów. Każdy taki pakiet składa się z 35 kaset podłączonych promieniowo do kolektora rurowego.

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system

Struktura wkładu filtra AMF

Proces filtracji
Woda doprowadzana jest do układu króćcem wlotowym [3], następnie przepływa przez wgłębienia kasety do mikro włókien, skąd dalej przepływa przez otwory w kolektorze do środka kolektora (rury). W kolektorze płynie już tylko czysty filtrat. Filtrat odprowadzany jest króccem wylotowym [4]. Większe cząstki zanieczyszczeń zatrzymywane są na powierzchni włókien, a drobniejsze w głębi, pomiędzy warstwami włókien. Proces ten prowadzi do powstania placka filtracyjnego, a co za tym idzie wzrostu różnicy ciśnień w układzie. Proces samoczyszczenia uaktywniany jest przez panel kontrolujący, gdy zostanie osiągnięta ustalona wcześniej wartość różnicy ciśnień lub gdy upłynie dany przedział czasu.

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system

 

Zasada działania filtra samoczyszczącego AMF została przedstawiona na poniższym filmie:

AMIAD

Filtr samoczyszczący EBS

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system

Filtr EBS jest filtrem automatycznym, z elektrycznym systemem samoczyszczącym.
Filtry EBS zapewniają przepływ do 7200 M3/h (32000 US gpm). Rozmaite wielowarstwowe powierzchnie filtracyjne umożliwiają osiągnięcie różnych stopni filtracji – od 800 do 10 mikronów. Możliwe jest podłączenie króćcami o średnicy od 8 do 36 cali.

Proces filtracji

Oczyszczane medium doprowadzane jest króćcem wlotowym [1] i przepływa przez cylindryczną powierzchnię filtracyjną od wewnątrz na zewnątrz [2]. Stopniowe zatrzymywanie zanieczyszczeń na powierzchni filtracyjnej powoduje utworzenie placka filtracyjnego przy jednoczesnym wzroście różnicy ciśnień wzdłuż filtra. Po osiągnięciu wcześniej ustalonej wartości różnicy ciśnień, sygnał z przełącznika różnicy ciśnień uruchamia proces czyszczenia.

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning systemProces samoczyszczenia

Zawór spustowy otwiera się i skaner ssący, zamontowany w środku cylindrycznej powierzchni filtracyjnej, zaczyna wirować ku górze filtra. Różnica ciśnień pomiędzy wodą w środku zbiornika, a zaworem płuczącym generuje siłę ssącą w dyszach skanujących. Siła ssąca powoduje przeciwny kierunek natężenia wody wewnątrz filtra, a co za tym idzie odklejanie się placka filtracyjnego, zasysanie go skanerami oraz wydalanie zaworem spustowym. Obrotowy ruch skanera umożliwia dokładne oczyszczenie całego filtra. Po zakończeniu czyszczenia filtr przełącza się w kolejny cykl filtracji.

System kontroli

Tryb pracy i samoczyszczenia jest kontrolowany i monitorowany przez system Programmable Logic Control (PLC). PLC pozwala na elastyczne programowanie i posiada wiele opcji pozwalających sprostać potrzebom klienta. Podczas cyklu samoczyszczenia, PLC kontroluje elektromagnes który operuje zaworem wylotowym poprzez czynnik hydrauliczny lub sprężone powietrze.

Proces samoczyszczenia może rozpoczynać się w momencie gdy:

 • otrzyma sygnał z przełącznika różnicy ciśnień
 • osiągnięty zostanie czas filtracji ustawiony w panelu sterującym
 • zostanie ustawiony manualnie

Panel sterujący zapewnia również:

 • możliwy do ustawienia tryb ciągłego płukania
 • licznik cykli płukania
 • sygnał alarmowy – możliwy do ustawienia bypassu, wyłączenia pompy, itp.

Dostępne modele EBS:

 • EBS-10000 dla przepływów aż do 1200 m3/h
 • EBS-15000 dla przepływóważ do 1800 m3/h
 • Mega EBS 40000, który składa się z 4 modeli EBS-10000,  dla przepływów aż do 4800 m3/h
 • Mega EBS 60000, który składa się z 4 modeli EBS-15000, dla przepływów aż do 7200 m3/h

Właściwości:

 • Duża powierzchnia filtracji, niezawodny mechanizm i prosta budowa filtra umożliwiają filtrację wód wysoko zanieczyszczonych o dużych natężeniach strumieni
 • Automatyczne czyszczenie po osiągnięciu danego ciśnienia lub wartości upłyniętego czasu
 • Mocny, odporny i niezawodny mechanizm czyszczenia nawet przy progowych wartościach procesowych
 • Zastosowanie – systemy dostarczania wody, systemy nawadniania, woda chłodząca, wstępna filtracja procesów przemysłowych
 • Przemysły – wytwórczy, górniczy, oczyszczania wody, torfowy i rolniczy

 

Zasada działania filtra samoczyszczącego EBS została przedstawiona na poniższym filmie:

AMIAD

Filtr samoczyszczący ABF

Filtr ABF jest filtrem o dużej wytrzymałości, z elektrycznym, samoczyszczącym mechanizmem. Dostępnych jest pięć modeli filtrów ABF z tkaninami filtracyjnymi o zakresie 3500-200 mikronów. Wartością graniczną natężenia przepływu w filtrze samoczyszczącym ABF jest 7200 m3/h (32000 US gpm). Filtr ten idealnie nadaje się do mocno zanieczyszczonych roztworów, o dużym natężeniu przepływu i niskim ciśnieniu.

Proces filtracji: filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system
Zanieczyszczona woda wprowadzana jest króćcem wlotowym [2], a następnie przepływa przez powierzchnię filtracyjną [1]. Zanieczyszczenia zatrzymywane są po wewnętrznej stronie cylindrycznej tkaniny. Oczyszczona woda kierowana jest do króćca wylotowego [3]. Stopniowe zatrzymywanie brudu na tkaninie powoduje wzrost placka filtracyjnego przy jednoczesnym wzroście różnicy ciśnienia wzdłuż tkaniny. Przełącznik różnicy ciśnień wykrywa wzrost ciśnienia i przełącza tryb pracy na czyszczenie.

Proces samoczyszczenia:
Podczas samoczyszczenia, króciec płuczący [4] otwiera się, a elektrycznie napędzany mechanizm zlokalizowany w górnej części filtra powoduje obrót dwóch stalowych szczotek [6], które ruchem omiatającym oczyszczają powierzchnię filtracyjną. Cząstki uwięzione na powierzchni filtracyjnej są uwalniane przez szczotki i wymywane w kierunku króćca płuczącego. Podczas usuwania placka, następuje spadek różnicy ciśnień. Spadek różnicy ciśnień do 0 oznacza koniec procesu czyszczenia, szczotki zostają zatrzymane, a zawór płuczący zamknięty. Układ jest gotowy do kolejnej sekwencji filtracji.

System kontrolny:
Tryb pracy i samoczyszczenia kontrolowany jest przez przełącznik różnicy ciśnień (Pressure Differential Switch). Przełącznik ten rozpoznaje różnice ciśnień na przegrodzie filtracyjnej i wysyła sygnał do panelu sterującego w momencie osiągnięcia ustalonej wcześniej wartości ciśnienia (najczęściej 0,5 bar/7 psi). Panel sterujący rozpoczyna proces samoczyszczenia.

Proces samoczyszczenia może rozpoczynać się w momencie gdy:

 • otrzyma sygnał z przełącznika różnicy ciśnień
 • osiągnięty zostanie czas filtracji ustawiony w panelu sterującym
 • zostanie ustawiony manualnie

Modele ABF:

 • ABF-3000 aż do 150 m3/h
 • ABF-6000 aż do 700 m3/h
 • ABF-10000 aż do 1000 m3/h
 • ABF-15000 aż do 1800 m3/h
 • Mega ABF 40000 aż do 4000 m3/h
 • Mega ABF 60000 aż do 7200 m3/h

Właściwości:

 • Filtr o dużej wytrzymałości, do dużych zawartości zawieszonych cząstek i dużych przepływów
 • Wytrzymały, elektrycznie napędzany mechanizm czyszczący wykorzystujący obrotową szczotkę
 • Automatyczne wymywanie zgodnie z różnicą ciśnień i/lub upływem czasu
 • Opcja dla stałego wymywania
 • Niskie ciśnienie procesowe, doskonałe dla 2 barów lub mniej
 • Zastosowanie – systemy dostarczające wodę, przygotowujące wodę chłodzącą, oczyszczalnie ścieków
 • Przemysł – wytwórczy, górniczy, wodny i zarządzania gospodarką ściekową, rolniczy

 

Zasada działania filtra samoczyszczącego ABF została przedstawiona na poniższym filmie:

AMIAD

Filtr samoczyszczący Omega

Filtr Omega firmy Amiad jest filtrem automatycznym, z wieloma powierzchniami filtracyjnymi, obsługiwanym przez elektrycznie uruchamiany mechanizm czyszczenia. W filtrze tym można osiągnąć natężenie przepływu aż do 5000 m3/h i stopień filtracji 10-500 mikronów. Połączenia kołnierzowe wlotowe/wylotowe dostępne są w wymiarach 200-800 mm (8″-32″).

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning systemProces filtracji:
Zanieczyszczona woda doprowadzana jest króćcem wlotowym i przechodzi przez liczne powierzchnie filtracyjne. Zanieczyszczenia zatrzymywane są po wewnętrznej stronie przegrody filtracyjnej. Oczyszczona woda wyprowadzana jest z układu króćcem wylotowym. Stopniowe zatrzymywanie zanieczyszczeń na filtrach powoduje wzrost placka filtracyjnego przy jednoczesnym wzroście różnicy ciśnienia wzdłuż powierzchni filtracyjnych. Przełącznik różnicy ciśnień rozpoznaje wzrost ciśnienia do odpowiedniej, wcześniej ustalonej wartości i uruchamia proces samooczyszczenia.

Proces samooczyszczenia:
Czyszczenie filtra odbywa się przy pomocy wielu ssawnych urządzeń wybierających z dodatkową opcją dysz sprężynowych SLN (Spring Loaded Nozzles), które skanują powierzchnię filtracyjną dzięki mechanizmowi z napędem elektrycznym. Przełącznik różnicy ciśnień wysyła sygnał w celu otwarcia zaworu wydechowego, tworząc przy tym strumień ssący o dużej prędkości. Dzięki temu placek filtracyjny usuwany jest ze wszystkich powierzchni filtrujących. Proces samoczyszczenia trwa około 25 sekund.

System kontrolny:
Tryb pracy i samoczyszczenia jest kontrolowany i monitorowany przez system Programmable Logic Control (PLC). PLC pozwala na elastyczne programowanie i posiada wiele opcji pozwalających sprostać potrzebom klienta. Podczas cyklu samoczyszczenia PLC kontroluje elektromagnes który operuje zaworem wylotowym poprzez czynnik hydrauliczny lub sprężone powietrze.
Proces samoczyszczenia może rozpoczynać się w momencie gdy:
1. Otrzyma sygnał z przełącznika różnicy ciśnień
2. Osiągnięty zostanie czas filtracji ustawiony w panelu sterującym
3. Zostanie ustawiony manualnie

Panel sterujący zapewnia również:

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system

Filtr Omega do wody morskiej

 • możliwy do ustawienia tryb ciągłego płukania
 • licznik cykli płukania
 • sygnał alarmowy

Dostępne modele:

 • Omega I Standard 13500 cm2 & wersja powiększona ( E) 18000 cm2
 • Omega II Standard 27000 cm2 & wersja powiększona ( E) 36000 cm2
 • Omega III Standard 54000 cm2 & wersja powiększona (E ) 72000 cm2
 • Omega IV Standard 81000 cm2 & wersja powiększona (E ) 108000 cm2

Zastosowanie:

 • Ochrona membran
 • Wody komunalne
 • Wody przemysłowe
 • Przemysł petrochemiczny

W sprzedaży mamy również podobny filtr stosowany do wody morskiej.

Zasada działania filtra samoczyszczącego Omega została przedstawiona na poniższym filmie:

 

AMIAD

Filtr samoczyszczący ScanJet

Filtr ScanJet jest filtrem samoczyszczącym, automatycznym, używanym do wysoko zanieczyszczonych cieczy. Wydajny i efektywny proces czyszczenia umożliwia filtrację dużych strumieni, o trudnych do usunięcia zanieczyszczeniach. W filtrze tym można osiągnąć natężenie przepływu aż do 1000 m3/h i stopień filtracji 25-300 mikronów. Minimalne ciśnienie operacyjne to 1,5 bar.

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system Proces filtracji:
Woda surowa doprowadzana jest do króćca wlotowego. Oczyszczanie następuje na poziomie mikronowym i permeat odprowadzany jest króćcem wylotowym.

Proces samoczyszczenia:
W trakcie filtracji na przegrodzie filtracyjnej następuje zbieranie się placka filtracyjnego. System przełącza się na proces czyszczenia w wyniku jednego z następujących czynników:
1. Osiągnięcie ustalonej z góry wartości czasu
2. Sygnał osiągnięcia danej różnicy ciśnień
3. Manualny sygnał startu

Przełącznik różnicy ciśnień jest zainstalowany w module kontrolnym filtra. Kiedy zostanie osiągnięta ustalona wartość ciśnienia, sygnał dociera do modułu kontrolnego, który uruchamia proces czyszczenia

Na wewnętrznej części powierzchni filtracyjnej zainstalowany jest skaner ssący, a na zewnętrznej zlokalizowane są dysze rozpylające. Podczas płukania, potężny strumień uwalnia placek filtracyjny z powierzchni zewnętrznej, przy tym w tym samym momencie skaner ssący usuwa pozostałości kierując je ku wylotowi z filtra.
W przypadku większych zanieczyszczeń filtr sam wykryje większą częstotliwość upakowania placka i moduł kontrolny przełączy tryb na płukanie ciągłe.

Właściwości:

 • Automatyczny proces samoczyszczenia zaprojektowany do wysoko lepkich i dużych ilości zanieczyszczeń
 • System zaprojektowany do ciągłego płukania aby poradzić sobie z ciężkimi zanieczyszczeniami podczas jednego etapu filtracji
 • Unikalny i innowacyjny system przemywania wstecznego, który zawiera ssący skaner i dyszę rozpylającą pod ciśnieniem
 • Filtr ten jest filtrem nieblokującym się, mechanizm czyszczenia nie umożliwia zablokowania powierzchni filtracyjnej
 • Odpowiedni do filtracji pod tak niskim ciśnieniem jak 1,5 bar
 • Powierzchnie filtracyjne 50,40,25 mikronowe do każdego zastosowania
 • Dowolne zaprogramowanie procesu czyszczenia – ciągłe, po osiągnięciu ustalonego ciśnienia, po określonym czasie oraz kombinacje wszystkich wymienionych
 • Jedyny filtr na rynku, który oferuje wielokrotne możliwości czyszczenia oraz dostosowany jest do ciężkich zanieczyszczeń i warunków filtracyjnych

 

AMIAD

Filtr samoczyszczący SAF

Filtr SAF jest automatycznym filtrem samoczyszczącym, doskonałym do wielu rodzajów filtracji oraz bardzo łatwym w obsłudze.
W filtrze tym można osiągnąć natężenie przepływu do 400 m3/h i stopień filtracji 800-10 mikronów (w zależności od użytej powierzchni). Minimalne ciśnienie operacyjne to 2 bar.

Proces filtracji:
Zanieczyszczona woda dostaje się do układu przez króciec wlotowy [1] poprzez zgrubne sito [2], które ochrania system czyszczący przed dużymi zanieczyszczeniami. Woda przepływa dalej przez wielowarstwową powierzchnię filtracyjną [3], cząstki zatrzymują się na sicie właściwym, a oczyszczona woda wypływa króćcem wylotowym [4].
Stopniowe zatrzymywanie brudu na tkaninie powoduje wzrost placka filtracyjnego oraz jednocześnie wzrost ciśnienia wzdłuż tkaniny. Do przełącznika różnicy ciśnień [4] dochodzi sygnał wskazujący na wzrost ciśnienia i gdy różnica ciśnień osiągnie zadaną wartość proces czyszczenia rozpoczyna się automatycznie.

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system

Proces samoczyszczenia
Czyszczenie filtra przebiega przy pomocy wysysającego skanera [5] który obraca się wokół tkaniny. Dzięki otwartym zaworom wylotowym wytworzony zostaje na końcach dyszy wysokiej prędkości strumień ssący, który wysysa placek filtracyjny z powierzchni tkaniny filtracyjnej. Czas samoczyszczenia trwa 20-40 sekund.

System kontrolny
Dla filtra SAF dostępne są dwa rodzaje tablic sterowniczych: PLC (Programmable Logic Control) lub elektryczno-mechaniczny system przekaźnikowo-czasowy.

Proces samoczyszczenia może rozpoczynać się w momencie gdy:
1. Otrzyma sygnał z przełącznika różnicy ciśnień
2. Osiągnięty zostanie czas filtracji ustawiony w panelu sterującym
3. Zostanie ustawiony manualnie

Panel sterujący zapewnia również:

 • Możliwy do ustawienia tryb ciągłego płukania
 • Licznik cykli płukania
 • Sygnał alarmowy

Dostępne modele SAF:

 • SAF-1500, przepływ aż do 80 m3/h
 • SAF-3000, przepływ aż do 150 m3/h
 • SAF-4500, przepływ aż do 250 m3/h
 • SAF-6000, przepływ aż do 400 m3/h

Właściwości:

 • Duża powierzchnia filtracyjna, rzetelny mechanizm i prosta konstrukcja zapewniają filtrowi SAF idealne zastosowanie do filtracji bardzo złej jakościowo wody, osiągając przy tym bardzo dobre stopnie filtracji.
 • Automatyczne płukanie po osiągnięciu ustalonej różnicy ciśnień i/lub ustalonego czasu
 • Mocny i rzetelny system samoczyszczenia nawet w trudnych warunkach operacyjnych
 • Idealny do systemu ciągłego płukania
 • Zastosowanie: Systemy nawadniania, systemy chłodnicze wody, oczyszczalnie ścieków, wstępny proces filtracji przemysłowej
 • Przemysły: wytwórczy, górniczy, wodny i oczyszczalni, torfowy i rolniczy

 

Zasada działania filtra samoczyszczącego SAF została przedstawiona na poniższym filmie:

AMIAD

Filtr samoczyszczący TAF

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning systemFiltr TAF składa się z łatwych w obsłudze 2″ i 3″ automatycznych filtrów zbudowanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i wyposażony jest w elektryczny lub elektroniczny system samoczyszczenia. Dostępnych jest wiele typów powierzchni filtracyjnych o stopniu filtracji od 500 do 10 mikronów i o przepływach aż do 50 m3/h.

Proces filtracji:

Woda doprowadzana jest do części cylindrycznej filtra [1] przez króciec wlotowy [2] i przepływa przez przegrodę filtracyjną aż do króćca wylotowego [3]. Cząstki zanieczyszczeń zatrzymywane są na przegrodzie filtracyjnej i formują placek filtracyjny, który powoduje znaczne różnice ciśnień wzdłuż przegrody.

Proces samoczyszczenia:
Podczas samoczyszczenia, otwiera się króciec odpływowy [4], a układ pędny [5] kieruje spirale skanera ssącego w jedną, a później
w drugą stronę. Skaner ssący [6], efektywnie usuwa cały placek filtracyjny i kieruje go
w stronę króćca spustowego. filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system

System kontroli:
System kontroli składa się z elektronicznego kontrolera płukania [7],  trójdrożnego zaworu elektromagnetycznego [8], który kontroluje zawór spustowy oraz przełącznika różnicy ciśnień [9], który wykrywa zmiany ciśnienia i wysyła sygnał do kontrolera kiedy różnica ciśnień osiągnie ustaloną wcześniej wartość (najczęściej 0,5 bar).

Proces samoczyszczenia może rozpoczynać się w momencie gdy:
• Otrzyma sygnał z przełącznika różnicy ciśnień
• Osiągnięty zostanie czas filtracji ustawiony w panelu sterującym
• Zostanie ustawiony manualnie

A

Właściwości:

 • unikalny, napędzany elektrycznie mechanizm
 • inicjowanie procesu automatycznego płukania po osiągniętej wartości ciśnienia lub czasu
 • opcjonalnie płukanie ciągłe
 • niskie zużycie energii
 • możliwość dowolnego ustawienia programu płukania dzięki elektrycznie kontrolowanemu systemowi
 • Zastosowanie: Systemy dostarczania wody, systemy wody chłodzącej i oczyszczalnie ścieków

Dostępne modele TAF:

 • 2″ TAF 500 dla przepływów aż do 25 m3/h
 • 2″ TAF 750 dla przepływów aż do 25 m3/h
 • 3″ TAF 750 dla przepływów aż do 50 m3/h

 

AMIADD

Filtr samoczyszczący Super Galaxy

 Filtr Super Galaxy oparty jest na technologii Arkal’s Spin Klin™ filtracji dyskowej. Jest on modułowym, automatycznym, samoczyszczącym się filtrem zaprojektowanym do wysokich natężeń przepływu. Może być zainstalowany zarówno pionowo jak i poziomo. Dzięki jego unikalnemu, żłobkowanemu dyskowi , głębokiej filtracji oraz opatentowanemu systemowi samoczyszczenia, filtr Spin Klin znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu okrętowego, komunalnego i rolniczego. Osiąga stopień filtracji od 400 do 20 mikronów.

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system

Każdy filtr zawiera wiele grzbietów filtracyjnych, na których zamontowane są dyski Spin Klin™. Te cienkie, polimerowe dyski są żłobkowane dwustronnie. Zamontowane na grzbiecie dyski tworzą macierz złożoną z punktów stopujących, które przepuszczają wodę, a zatrzymują cząstki zawieszone. Grzbiet z dyskami zamknięty jest w cylindrze, który spręża dyski, , zapewniając odpowiedni stopień filtracji bez obawy o przebicie.

Proces filtracji
Podczas filtracji, dyski filtracyjne ściśnięte są dzięki mocy sprężyny i różnicy ciśnień, dzięki czemu osiągana jest wysoka sprawność filtracji. Woda przepływa przez powierzchnię filtracyjną od zewnątrz do wewnątrz. Cząstki zawieszone są zatrzymywane na powierzchni i pomiędzy dyskami, podczas gdy filtrat kierowany jest do króćca wylotowego.

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system

Proces samoczyszczenia
Nabudowane na dyskach zanieczyszczenia powodują wzrost różnicy ciśnień wzdłuż układu. Przy z góry ustalonej wartości ciśnienia, sygnał z czujnika PD inicjuje proces samoczyszczenia. Elektryczny impuls odwraca kierunek przepływu przez filtr, siły ściskające moduł są zwalniane, grzbiety podnoszą się usuwając ciśnienie z dysków.

Skierowane pod kątem strumienie wody filtrującej o wysokim ciśnieniu są pompowane pod dużym natężeniem przez dysze w środkach grzbietów powodując szybki i łatwy obrót czystych dysków. Zatrzymane cząstki są szybko i skutecznie wymywane króćcem spustowym. System kontynuuje filtracje aż do uaktywnienia się kolejnego procesu przemywania wstecznego

Zespół (bateria) filtrów to system filtrów, gdzie przemywanie każdego filtra odbywa się indywidualnie. Ilość filtrów w zespole jest uzależniona od natężenia przepływu, a najczęściej od 3 do 6 filtrów, z parametrami wlot/wylot 12″-20″. Pojemność 400-1440 m3/h

AMIAD

Filtr samoczyszczący Spin Klin

Filtry Arkal 2″-3″ SpinKlin są modułowymi, polimerowymi, automatycznymi filtrami dyskowymi o opatentowanym samoczyszczącym systemie przemywania wstecznego. Układy Arkal 2″-3″ SpinKlin obsługują natężenie przepływu od 10 do 2000 m3/h oraz stopnie filtracji od 20 do 400 mikronów. Wlot/wylot o wymiarach 3″-8″.

filtr samoczyszczący, filtry samoczyszczące, filtr automatyczny, selfcleaning system

Proces filtracji
Dyski osadzone są na grzbiecie SpinKlin i rozmieszczone zgodnie z ustalonymi wcześniej wymaganiami filtracyjnymi. Podczas filtracji dyski są sprężone za pomocą wstępnie załadowanej sprężyny, tłoku i różnicy ciśnień, wymuszając na strumieniu wody aby kierowała się ku wyżłobieniom w dyskach, przepływała na drugą stronę i zostawiała zanieczyszczenia uwięzione w szczelinach.

Proces wstecznego przemywania
Układ przechodzi w fazę wstecznego przemywania, aktywowany po wcześniej ustalonym zakresie czasu lub osiągnięciu różnicy ciśnień. Następnie ciśnienie jest zwalniane, uwalniając przy tym sprężenie dysków. Skośne strumienie wody filtrującej o wysokim ciśnieniu są pompowane pod dużym natężeniem przez dysze w środkach grzbietów powodując szybki i łatwy obrót czystych dysków. Zatrzymane cząstki są szybko i skutecznie wymywane króćcem spustowym.

Główne zalety:

 • Wzmocniona moc czyszczenia, szczególnie dla dokładniejszych stopni filtracji
 • Zminimalizowana ilość wody płuczącej
 • Proces pod niskim ciśnieniem
 • Zredukowany czas przemywania pojedynczego filtra
 • Powietrze i woda mieszają się pod minimalnym ciśnieniem 2,5 bara generując optymalną wydajność czyszczenia

Podczas cyklu przemywania, każdy element jest przemywany oddzielnie, podczas gdy reszta kontynuuje dostarczanie filtratu na zewnątrz układu. Kiedy element rozpoczyna fazę przemywania, zawór odwraca kierunek przepływu oraz otwiera dopływ powietrza, pozwalając sprężonemu powietrzu pchać przefiltrowaną wodę zgromadzoną w akumulatorze do przemywania filtra. Każdy etap przemywania wymaga czasowego opóźnienia aby napełnić zbiorniki czystą wodą i powietrzem, co skutkuje w sumie dłuższym procesem przemywania niż w popularnych układach. Aby przeprowadzić taki typ przemywania potrzebne jest czyste i suche powietrze.

automatyczny, filtr, samoczyszczący

SpinKlin wersja Compact

Dodatkowo oferujemy wersję Compact tego filtra. Obsługuje natężenie przepływu aż do 20 m3/h i stopnie filtracji od 20 do 400 mikronów. Wlot/wylot wymiar 2″

 

[Głosów:27    Średnia:4.6/5]